Home

Wat is OZB Belasting

OZB is de afkorting van onroerende zaak belasting. In ons land wordt de OZB gezien als belasting die geïnd wordt door gemeenten wanneer mensen onroerende zaken hebben. De waarde van de onroerende zaken wordt ook wel de WOZ waarde genoemd, deze bepaalt dan de hoogte van de OZB. Er wordt een vast percentage van de WOZ waarde genomen en dit bepaalt dan de hoogte van het bedrag dat je aan belasting moet betalen. Echter kan dit percentage per gemeente verschillen.

Bij deze hoogte moet er wel rekening worden gehouden met de stijging van de  collectieve lastendruk. Sinds het jaar 2006 zijn er veranderingen doorgevoerd betreffende de OZB, deze bestaat alleen nog maar uit eigenarenbelasting. Een tijd geleden was ook de gebruikersbelasting nog actief, maar dat is nu afgeschaft. Dit houdt in dat de gebruikersbelasting voor woningen is weggevallen. Deze geldt echter nog wel voor niet woningen en bedrijfspanden (de gebruikersbelasting).

Woning wel of geen onroerend goed?

Je kunt een onroerende zaak gebruiken als woning, maar het kan ook zijn dat je hem maar deels gebruikt als woning. Dan wordt er altijd gekeken naar de waarde van het woongedeelte. Als dit 70% van de totale waarde is dan kan men de woning aanmerken bij de OZB. De waarde van een woongedeelte kan altijd worden opgevraagd bij de gemeentelijke belastingen.

OZB belasting sinds 1997 landelijk ingevoerd

De wet WOZ is sinds 1997 landelijk ingevoerd. Alle gemeenten berekenen nu de waarde op eenzelfde manier. Iedereen heeft nu met een vergelijkbare handeling te maken. Het is nu bekend dat de onroerende zaak belasting door de gemeenten wordt geheven. Het is een verplichting dat de gemeenten dit doen vastgesteld door de landelijke overheid, maar het is voor hen ook een goede bron van inkomsten. Ieder jaar moet een eigenaar een vast percentage belasting voor de onroerende zaken betalen en iedere gemeente heeft veel onroerende zaken.

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat de gemeenten gemiddeld acht procent van de inkomsten halen uit de OZB opbrengsten. Daarom kan er ook gezegd worden dat het voor hen een belangrijke bron van inkomsten is. Deze inkomsten kunnen niet zomaar gemist worden bij de gemeenten, maar er zijn ook gemeenten die de WOZ te hoog taxeren, dan verdienen zij er dus ook meer aan. Er zijn dan ook steeds meer mensen die bezwaar maken tegen de verhoging van de waarde door de gemeente. Zij zijn het er niet mee eens en wanneer zij dat laten merken kan het zijn dat er in het algemeen wat mee gedaan wordt, maar het komt ook voor dat een eigenaar een gedeelte terug krijgt omdat hij gelijk krijgt wat betreft de te hoge taxatie.