Belasting betalen

We hebben er allemaal mee te maken in Nederland, het betalen van belastingen. Een belastingvorm die heel bekend is, is natuurlijk de inkomstenbelasting waar we mee te maken krijgen als werknemer in loondienst, maar ook in de meeste gevallen als zelfstandig ondernemer. De bekende aangifte voor 1 april is inmiddels een algemeen bekend begrip. Maar waar vroeger alles behoorlijk ingewikkeld was, probeert de Belastingdienst tegenwoordig de aangifte inkomstenbelasting steeds eenvoudiger te maken.

Zelf doen of een boekhouder in de arm nemen?

Natuurlijk kun je de aangifte zelf doen met behulp van de belastingdienst, vooral mensen in loondienst maken hier veel gebruik van. Maar zelfstandig ondernemers die ook een jaarrekening moeten opmaken, maken voor de aangifte, maar vaak ook voor hun hele fiscale administratie, gebruik van een accountant of boekhouder. Een accountant is op de hoogte van alle fiscale aftrekposten en op zich ka dat u een hoop tijd en geld besparen.

Belastingvormen

Een vorm van belasting die ook zeer bekend is, zijn de gemeentelijke belastingen. Denk aan de bekende OZB belasting (onroerendezaakbelasting), de toeristenbelasting, hondenbelasting en parkeerbelasting. Daarnaast zij er ook de zogenaamde lokale heffingen die de Gemeente hanteert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kaartje voor het zwembad, de kosten voor een rijbewijs of paspoort, rioolrecht, enz. Bij belastingen mag de Gemeente zelf bepalen waar de opbrengst voor wordt gebruikt, bij heffingen mag de opbrengdt niet groter zijn dan de kosten die ermee moeten worden betaald.

Kwijtschelding van belasting

In sommige gevallen kunnen belastingen worden kwijtgescholden, bijvoorbeeld bij mensen met een zeer laag inkomen. Die desbetreffende groep mensen kan kwijtschelding aanvragen bij de Gemeente. Als men een bepaalde belastingaanslag niet in een keer kan betalen, is het bijna altijd mogelijk om een betalingsregeling af te spreken.
Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U kunt kwijtschelding bij uw eigen gemeente aanvragen. Met de belastingdienst of uw Gemeente, afhankelijk van de belasting die moet worden betaald, kunt u voor de verschillende soorten belastingen een betalingsregeling treffen.