WOZ waarde opvragen

WOZ Waarde, wat betekent het en waar dient het voor

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De gemeente waar de woonruimte in gelegen is stelt de WOZ waarde vast aan de hand van het prijspeil op 1 januari van de afgelopen jaargang. Dit wordt ook wel de waardepeildatum genoemd voor de woonruimte. De waardebepaling door de gemeente voor de woonruimte geldt als basis voor de te betalen gemeentelijke belastingen. De kosten voor gemeentelijke belastingen die worden bepaald aan de hand van de WOZ waarde zijn; de onroerendezaakbelasting (OZB), inkomstenbelasting (eigenwoningforfait) en waterschapsheffingen. Hierdoor is het belangrijk dat de WOZ waarde nauwkeurig bepaald wordt door de gemeente, want hoe hoger de WOZ waarde, hoe hoger je kosten en heffingen zijn voor het komende jaar. De WOZ waarde kan gemakkelijk gecontroleerd worden door de eigen woonruimte te vergelijken met de verkoopprijzen van woonruimten in de buurt die verkocht zijn rond de gestelde datum.

WOZ Waarde opvragen

Via de eigen gemeente word de WOZ waarde in principe maar één keer verstrekt en het is van groot belang om de WOZ waarde van de woonruimte inclusief het taxatieverslag goed op te bergen en te bewaren. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat het taxatieverslag kwijtraakt of dat deze niet ontvangen is, dan kan er op twee verschillende manier de WOZ waarde opgevraagd worden van de eigen woonruimte. De eerste mogelijkheid is om via de gemeente de WOZ waarde opvragen omdat het om uiteenlopende redenen niet is ontvangen of kwijt is geraakt. De andere mogelijkheid is om via de DigiD code de WOZ waar op te vragen, dit bespaard aanzienlijk veel tijd. De WOZ waarde is van belang bij het invullen van de inkomstenbelasting en het is van belang bij de bepaling van de gemeentelijke belastingen. Bent u het niet eens met de WOZ waarde zoals de gemeente deze heeft bepaald voor uw woonruimte dan kunt u bewaar aan tekenen.